Vis menu

Samtykke til opbevaring af persondata

Samtykke til opbevaring af persondata (kun for personligt drevne virksomheder)

Alle informationer generelt om vores håndtering af persondata er tilgængelige på hjemmesiden)
- og på www.granly.dk

I forbindelse med samhandel i virksomhederne i Granly Gruppen A/S, giver jeg samtykke til:

- At virksomheden indsamler, behandler og registrerer personoplysninger om mig,

- Personoplysningerne er anført ovenfor i afsnit 2, og omfatter derudover løbende data til statistik

- At virksomhedens databehandlere, fx for IT-support, har tilsvarende rettigheder

Dette samtykke er frivilligt og jeg kan til enhver tid

- Trække mit samtykke om mine personoplysninger (undtagen lovkrævede oplysninger) tilbage

- Klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig er: Granly Gruppen A/S, Målerhusvej 2, 6700 Esbjerg - CVR-nr. 11 40 23 05

Efter ophør af samhandel

- Slettes alle personoplysninger, undtagen de oplysninger virksomheder efter bogføringslovgivning skattekontrollovgivning m.v. er pligtige til at opbevare i et bestemt tidsrum