Zobacz menu

Informacje

Tutaj możesz zapoznać się z historią KVK oraz sprawdzić

gdzie można nas spotkać na najbliższej wystawie.

Sympozjum i warsztaty w Bogocie

W dniach 15-16 lipca nasi dealerzy Comfort Cows America i Comfort Hoof International S.L. zorganizowali w Bogocie II Międzynarodowe Sympozjum oraz I Warsztaty dotyczące chorób bydlęcych stóp.