Polityka prywatności

1.CEL I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania (w tym gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, a także uzyskiwania zgody) danych osobowych w naszej ofercie online oraz związanych z nimi witryn internetowych, funkcji i treści (zwanych dalej łącznie „ofertą online” lub „Witryna”). Oświadczenie o ochronie danych obowiązuje niezależnie od używanych domen, systemów, platform i urządzeń (np. Stacjonarnych lub mobilnych), na których realizowana jest oferta online.

Dostawcą oferty online i podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych jest właściciel: (zwany dalej „dostawcą”, „my” lub „my”). W przypadku opcji kontaktowych odsyłamy do naszego odcisku.

Termin „użytkownik” obejmuje wszystkich klientów i odwiedzających naszą ofertę online. Zastosowana terminologia, np. „Użytkownicy” należy rozumieć, jako neutralne pod względem płci.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, zgodnie z wymogami oszczędności danych i unikania danych. Oznacza to, że dane użytkowników będą przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje zgoda prawna, w szczególności, jeśli dane są niezbędne do świadczenia naszych usług umownych i usług online, lub jest wymagane przez prawo lub jeśli zgoda jest udzielona.

Podejmujemy najnowocześniejsze organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa o ochronie danych i aby przetwarzane przez nas dane były chronione przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych chronić.

Jeżeli treści, narzędzia lub inne środki pochodzące od innych dostawców (zwanych dalej łącznie „dostawcami zewnętrznymi”) są wykorzystywane w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych, a ich siedziba znajduje się za granicą, można założyć, że dane zostaną przekazane do krajów macierzystych dostawców zewnętrznych. Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie zezwolenia prawnego, zgody użytkownika lub specjalnych klauzul umownych, które gwarantują wymagane prawem bezpieczeństwo danych.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oprócz wykorzystania wyraźnie wymienionego w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, dane osobowe przetwarzane są w następujących celach na podstawie zezwoleń prawnych lub zgody użytkownika:

 – Zapewnienie, wykonanie, utrzymanie, optymalizacja i zabezpieczenie naszych usług, usług i usług dla użytkowników:

 – Zapewnienie skutecznej obsługi klienta i wsparcia technicznego.

Przekazujemy dane użytkowników stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów rozliczeniowych (np. Do dostawcy usług płatniczych) lub do innych celów, jeżeli są one niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkowników (np. Informacje adresowe do dostawców).

Kontaktując się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila), dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia żądania oraz w przypadku pojawienia się pytań następczych. Dane osobowe zostaną usunięte, pod warunkiem, że spełniły swój zamierzony cel i nie ma obowiązku przechowywania, aby zapobiec ich usunięciu.

4. ZBIERANIE DANYCH DOSTĘPOWYCH

Gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP i dostawcę żądającego.

Używamy danych dziennika bez przypisania do osoby użytkownika lub utworzenia innego profilu zgodnie z przepisami prawa wyłącznie do oceny statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty online. Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzenia danych dziennika z mocą wsteczną, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń o nielegalne użycie.

5. CIASTECZKA

Pliki cookie to informacje przesyłane z naszego serwera internetowego lub zewnętrznych serwerów internetowych do przeglądarki internetowej użytkownika i tam przechowywane w celu późniejszego pobrania. W kontekście tego oświadczenia o ochronie danych użytkownicy są informowani o stosowaniu plików cookie w kontekście pseudonimowego pomiaru zasięgu.

Przeglądanie tej oferty online jest również możliwe bez plików cookie. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Przechowywane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wykluczenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Istnieje możliwość wielu internetowych reklamowych plików cookie od firm za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices lub strony internetowej UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad -wybory / zarządzanie.

6. GOOGLE ANALITICS

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd. („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, w celu opracowania raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz w celu świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu. Z przetwarzanych danych można utworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany tylko na serwer Google w USA i tam skracany w wyjątkowych przypadkach.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google do celów reklamowych, ustawień i sprzeciwu można znaleźć na stronie Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacje naszych partnerów ”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („ Wykorzystanie danych do celów reklamowych ”), http://www.google.de/settings/ads („ Zarządzaj informacjami, które Google używane do wyświetlania reklam ”) i http://www.google.com/ads/preferences („ Ustal, które reklamy wyświetla Google ”).

7. USŁUGI RE / MARKETINGOWE GOOGLE

Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie „Google Marketing Services”) od Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, („Google”).

Usługi marketingowe Google pozwalają nam wyświetlać reklamy na naszej stronie internetowej w bardziej ukierunkowany sposób, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy potencjalnie odpowiadające ich zainteresowaniom. Jeśli użytkownicy np. Wyświetlanie reklam produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, jest nazywane „remarketingiem”. W tym celu, gdy odwiedzasz nasze i inne strony internetowe, na których aktywne są usługi marketingowe Google, Google bezpośrednio wykonuje kod od Google, a na stronie znajdują się tak zwane tagi (re) marketingowe (niewidoczna grafika lub kod) określane, jako „sygnały nawigacyjne”) na stronie internetowej. Z ich pomocą indywidualny plik cookie, tj. zapisywany jest mały plik (zamiast plików cookie można zastosować porównywalne technologie). Pliki cookie można ustawić w różnych domenach, między innymi przez google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W pliku tym znajduje się informacja, które strony odwiedza użytkownik, jakie treści jest zainteresowany i jakie oferty kliknął, a także informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje na temat korzystania z oferty online. Adres IP użytkowników jest również rejestrowany, dzięki czemu informujemy Google Analytics, że adres IP został skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach wyłącznie do jednego Serwery Google w USA i tam skrócone. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w innych ofertach Google. Informacje wspomniane powyżej można również łączyć z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli następnie użytkownik odwiedzi inne strony internetowe, mogą zostać wyświetlone reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

Dane użytkowników przetwarzane są pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Tj. Google przechowuje i przetwarza np. nie nazwa lub adres e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Tj. Z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie określonej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest tym właścicielem pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje gromadzone przez „DoubleClick” na temat użytkownika są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Usługi marketingowe Google, z których korzystamy, obejmują program reklamowy online „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny „cookie konwersji”. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords sprawdzają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

Integrujemy reklamy stron trzecich w oparciu o usługę marketingową Google „DoubleClick”. DoubleClick korzysta z plików cookie, które umożliwiają Google i witrynom partnerskim umieszczanie reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w tej witrynie lub innych witrynach w Internecie.

Uwzględniamy również reklamy stron trzecich oparte na usłudze marketingowej Google „AdSense”. AdSense wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają Google i jej witrynom partnerskim umieszczanie reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w tej witrynie lub innych witrynach w Internecie.

Inną usługą marketingową Google, z której korzystamy, jest „Google Tag Manager”, którego można użyć do zintegrowania innych usług analitycznych i marketingowych Google z naszą witryną (np. „AdWords”, „DoubleClick” lub „Google Analytics”).

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie przeglądu: https://www.google.com/policies/technologies/ads, politykę prywatności Google można znaleźć na https://www.google.com/policies/privacy dostępne.

Jeśli chcesz sprzeciwić się nagraniu przez Google Marketing Services, możesz skorzystać z opcji ustawień i rezygnacji dostarczonych przez Google: http: //www.google.com/ads/preferences.

8. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE FACEBOOK

Nasza oferta online wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) z sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, pojęciach „Lubię to”, „Lubię to” lub „kciuki do góry”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych na Facebooku można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana z Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika, które integruje ją z ofertą online. Profile użytkowników można tworzyć na podstawie przetwarzanych danych. Dlatego nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki i dlatego informuje użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy.

Poprzez zintegrowanie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta Facebook. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcje z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk Lubię to lub zostawiając komentarz, odpowiednie informacje są przesyłane z Twojego urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook się dowie i zapisze swój adres IP. Według Facebooka tylko anonimowy adres IP jest zapisywany w Niemczech.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także powiązane prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył go z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, musi się wylogować z Facebooka przed skorzystaniem z naszej oferty online i usunąć swoje pliki cookie. Dalsze ustawienia i sprzeczności dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony internetowej w USA http://www.aboutads.info / options / lub strona internetowa UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tj. są one przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

9. REMARKETING NA FACEBOOKU

Nasza oferta online obejmuje tak zwane „piksele Facebooka” z sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeśli masz siedzibę w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Za pomocą piksela Facebooka Facebook jest w stanie określić odwiedzających naszą ofertę jako grupę docelową do wyświetlania reklam, tak zwanych „reklam na Facebooku”. W związku z tym wykorzystujemy piksel Facebooka, aby wyświetlać tylko te reklamy Facebooka, które umieściliśmy tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą witryną. Oznacza to, że za pomocą piksela Facebooka chcemy, aby nasze reklamy na Facebooku odpowiadały potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie były uciążliwe. Za pomocą piksela na Facebooku możemy również zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku.

Piksel Facebooka jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebook podczas odwiedzania naszej strony internetowej i może mieć tak zwane ciasteczko na twoim urządzeniu, tj. zapisz mały plik. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub wejdziesz na Facebooka po zalogowaniu, Twoja wizyta na naszej stronie zostanie odnotowana w Twoim profilu. Dane zebrane o Tobie są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam wyciągać wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach wytycznych dotyczących wykorzystania danych Facebooka. W związku z tym dalsze informacje na temat działania piksela remarketingowego i ogólnie wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w polityce użytkowania danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php.

Możesz sprzeciwić się nagraniu przez piksel Facebooka i wykorzystaniu twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby to zrobić, możesz wywołać stronę skonfigurowaną przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użyciu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub sprzeciwu za pośrednictwem strony amerykańskiej http: // www. wyjaśnić aboutads.info/choices/ lub na stronie internetowej UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tj. są one przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

10. NEWSLETTER

Subskrybując nasz biuletyn, wyrażasz zgodę na otrzymanie i opisane procedury.

Treść biuletynu: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (dalej „biuletyn”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub zgodą prawną. O ile treść biuletynu jest szczegółowo opisana, ma ona decydujący wpływ na zgodę użytkownika. Nasze biuletyny zawierają również następujące informacje: nasze produkty, oferty, promocje i naszą firmę.

Podwójne zapisywanie się i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. Podwójnego zapisu. Tj. Po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się przy użyciu adresu e-mail innej osoby. Rejestracja do newslettera jest rejestrowana w celu wykazania, że ​​proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany danych przechowywanych przez dostawcę usług przewozowych.

Dostawca usług wysyłkowych: Newsletter jest wysyłany za pomocą „Mailchimp” (zwanego dalej „dostawcą usług wysyłkowych”). Możesz zobaczyć przepisy dotyczące ochrony danych dostawcy usług przewozowych tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Adresy e-mail naszych odbiorców biuletynu, a także ich inne dane opisane w kontekście tych informacji, są przechowywane na serwerach dostawcy usług spedycyjnych. Dostawca usług wysyłkowych wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynu w naszym imieniu. Ponadto dostawca usług spedycyjnych może wykorzystać te dane do optymalizacji lub ulepszenia własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynu lub do celów ekonomicznych w celu ustalenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. Jednak dostawca usług wysyłkowych nie korzysta z danych naszych odbiorców biuletynu, aby sami do nich pisać lub przekazywać je stronom trzecim.

Dane rejestracyjne: Aby zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail.

Ankieta i analiza statystyczna – biuletyny zawierają tak zwany „sygnał nawigacyjny”, tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług przewozowych po otwarciu biuletynu. W ramach tego pobierania są początkowo gromadzone informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowanie w zakresie odczytu na podstawie ich lokalizacji dostępu, (które można ustalić na podstawie adresu IP) lub czasów dostępu. Ankiety statystyczne obejmują również ustalenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać poszczególnym odbiorcom biuletynu. Jednak obserwowanie poszczególnych użytkowników nie jest naszym celem ani dostawcą usług spedycyjnych. Oceny służą nam znacznie bardziej w rozpoznawaniu nawyków czytania naszych użytkowników i dostosowywaniu do nich naszych treści lub wysyłaniu różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Anulowanie / odwołanie – możesz anulować otrzymywanie naszego newslettera w dowolnym momencie, tj. Wycofaj swoją zgodę. Jednocześnie wygasa twoja zgoda na wysyłkę przez dostawcę usług spedycyjnych i analizy statystyczne. Odrębne wycofanie przesyłki przez dostawcę usług żeglugowych lub ocena statystyczna niestety nie jest możliwa. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link do anulowania biuletynu.

11. USŁUGI I TREŚCI STRON TRZECICH

Może się zdarzyć, że treści lub usługi od zewnętrznych dostawców, takie jak mapy miast lub czcionki z innych stron internetowych, zostaną zintegrowane z naszą ofertą online. Integracja treści od zewnętrznych dostawców zawsze zakłada, że ​​zewnętrzny dostawca rozpoznaje adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do przeglądarki użytkownika. Adres IP jest wymagany do wyświetlenia tej zawartości. Ponadto dostawcy treści stron trzecich mogą tworzyć własne pliki cookie i przetwarzać dane użytkownika do własnych celów. Profile użytkowników można tworzyć na podstawie przetwarzanych danych. Będziemy wykorzystywać te treści tak oszczędnie, jak to możliwe, unikając danych i wybierając wiarygodnych dostawców zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa danych.

Poniższa ilustracja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, które dostarczają dalszych informacji na temat przetwarzania danych, a częściowo wspomniane już tutaj opcje sprzeciwu (tzw. rezygnacja) obejmują:

  • Zewnętrzne czcionki Google, Inc., https://www.google.com/fonts („Czcionki Google”). Integracja czcionek Google odbywa się poprzez wywołanie serwera w Google (zwykle w USA). Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https: //www.google.com/settings/ads/.
  • Mapy usługi „Google Maps” świadczonej przez zewnętrznego dostawcę Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/.
  • Filmy z platformy „YouTube” zewnętrznego dostawcy Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/

12. PRAWA UŻYTKOWNIKA I USUWANIE DANYCH

Użytkownicy mają prawo zażądać bezpłatnych informacji o przechowywanych na ich temat danych osobowych. Ponadto użytkownicy mają prawo do poprawiania niedokładnych danych, odwołania zgody, blokowania i usuwania swoich danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku akceptacji nielegalnego przetwarzania danych.

Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania.

13. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w celu dostosowania go do zmian sytuacji prawnej lub w przypadku zmian w usłudze i przetwarzaniu danych. Dotyczy to jednak wyłącznie wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych. Jeśli wymagana jest zgoda użytkownika lub niektóre elementy oświadczenia o ochronie danych zawierają postanowienia stosunku umownego z użytkownikami, zmiany zostaną wprowadzone wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownicy proszeni są o regularne informowanie się o treści oświadczenia o ochronie danych.

06.04.2020 11:30

X