+45 75 36 81 87
WeChat
  • Dansk
  • English
  • Polski
  • Deutsch

Klovbeskæring er en livsstil

Klovbeskæring er en livsstil

Vi besøgte i denne uge vores mangeårig kunde, Tommy, mens han var ude og beskære. Tommy har været klovbeskærer i næsten 30 år og driver i dag den virksomhed, som hans far startede for 50år siden – Klovbeskæring løber så at sige i årene på ham. Tommy var ude og beskære på et moderne dansk landbrug med 460 køer. Landbruget har 6, snart 8, malkerobotter. Strøelsen til sengebåsene er tørstof fra separeret gylle, som sammen med spaltegulve er med til at give nogle pæne, rene køer med tørre klove. Tommy beskærer besætningen 3 gange årligt. Klovbeskæring er en livstil – eller, det er det i hvertfald for Tommy.